Xin chào các bạn vào Blog của mình!

Tao URL bai viet chuan SEO

Tạo URL từ tiêu đề bài viết chuẩn SEO

Mọi tài nguyên được lưu trữ trên Internet đều có địa chỉ riêng. Những địa chỉ đó được gọi là đường dẫn URL.
URL thân thiện hay friendly URL mô tả chính xác trang bằng các từ khóa giúp người dùng và các công cụ tìm kiếm dễ nhận biết.
Dưới đây là công cụ tối ưu URL chuẩn SEO từ tiêu đề bài viết!

Tạo URL bài viết chuẩn SEO

Input

Output

Copy Reset

Thành Đạt – Tổng hợp và edit

Đã phát hiện AdBlock!

Vui lòng tắt tiện ích chặn quảng cáo trên trang Blog của chúng tôi. Cảm ơn!

Please disable ad extensions on our Blog page. Thanks!