Xin chào các bạn, blog chuyển sang blog mới itechrum.com. Cảm ơn các bạn!

Chia sẻ bộ thẻ Meta SEO Chuẩn Cho Blogspot mới nhất 2021

Chia sẻ bộ thẻ Meta SEO Chuẩn Cho Blogspot mới nhất 2021
Xin chào các bạn. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ tới các bạn bộ Meta SEO Chuẩn Cho Blogspot mới nhất 2021.

Thẻ Meta SEO là gì

Thẻ tag Meta là một trong những thành phần quan trong trong web/blog, Nó giúp tối ưu SEO onpage của một web/blog có thể gây ảnh hưởng đến xếp hạng vị trí trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm.
Hiểu đơn giản thẻ meta là một bộ code HTML được đặt trong web/blog, nó giúp các công cụ tìm kiếm như Goog, Yahoo, Bing... có thể hiểu và tóm tắt nội dung của trang web/blog đó.

Các bước thay đối bộ thẻ Meta trên Blogspot

Ngoài việc cung cấp thông tin đầy đủ của một trang web/blog, các thẻ meta tốt của web/blog còn sắp xếp gọn gàng dễ hiểu bằng cách thu gọn cấu trúc thẻ meta giúp bạn đẽ dàng chỉnh sửa sau này.
Bước 1: Các bạn hãy đăng nhập vào Blogger. Truy cập mục Chủ đề => Chỉnh sửa HTML.
Chia sẻ bộ thẻ Meta SEO Chuẩn Cho Blogspot mới nhất 2021
Bước 2: Bạn copy toàn bộ thẻ meta ở dưới dán chúng sau thẻ <head>.


<b:if cond='data:view.isError'><title>Error 404: Page Not Found</title></b:if>
<b:if cond='data:view.isHomepage'><title><data:blog.pageTitle/></title></b:if>
<b:if cond='!data:view.isMultipleItems'><title><data:blog.pageName/></title></b:if>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<b:if cond='data:view.search.query'><title>Search : <data:view.search.query/></title></b:if>
<b:if cond='data:view.search.label'><title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title></b:if>
<b:if cond='data:view.isArchive'><title>Blog Archive in : <data:blog.pageName/></title></b:if>
<b:if cond='data:view.search and !data:view.search.label and !data:view.search.query and !data:view.isArchive'><title>Blog : <data:blog.title/></title></b:if>
</b:if>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:image:alt'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:image:alt'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:image:alt'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:image:alt'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:post.firstimageurl'>
<meta expr:content='data:post.firstimageurl' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta content='https://1.bp.blogspot.com/-a7N6_iCXw0w/YTHUp1EPdJI/AAAAAAAAI5U/KFmu6bwek702W9ZFgpTyO88rBPQDpHq1wCLcBGAsYHQ/s0/techzezo-img.webp' property='og:image'/>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<meta content='https://1.bp.blogspot.com/-a7N6_iCXw0w/YTHUp1EPdJI/AAAAAAAAI5U/KFmu6bwek702W9ZFgpTyO88rBPQDpHq1wCLcBGAsYHQ/s0/techzezo-img.webp' name='twitter:image'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' name='twitter:image'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isPost'>
<link expr:href='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 700)' rel='image_src'/>
</b:if>
<!-- Meta Description -->
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:post.snippet' property='og:description'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
<!-- Meta Keywords --> 
<meta expr:content='data:blog.title' property='article:tag'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='keywords'/>
<!-- Meta Link -->
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<link expr:href='data:blog.url' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<!-- Meta Theme Color -->
<meta content='#fff' name='theme-color'/>
<meta content='#fff' name='msapplication-navbutton-color'/>
<meta content='#fff' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>
<meta content='yes' name='apple-mobile-web-app-capable'/>
<!-- Meta Blogger Rss -->
<meta content='blogger' name='generator'/>
<link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='&quot;//www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<!-- Meta Open Graph -->
<meta content='article' property='og:type'/>
<meta content='vi_VN' property='og:locale'/>
<meta content='en_US' property='og:locale:alternate'/>
<!-- Meta Robots Search -->
<meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=5.0' name='viewport'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='vi' http-equiv='Content-Language'/>
<meta content='IE=Edge' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<meta content='Vietnam' name='geo.placename'/>
<meta content='VN' name='geo.country'/>
<meta content='vi' name='language'/>
<meta content='global' name='target'/>
<meta content='global' name='distribution'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='1 days' name='revisit-after'/>
<meta content='true' name='MSSmartTagsPreventParsing'/>
<meta content='index, follow' name='googlebot'/>
<meta content='follow, all' name='Googlebot-Image'/>
<meta content='follow, all' name='msnbot'/>
<meta content='follow, all' name='Yahoo'/>
<meta content='follow, all' name='Bing'/>
<meta content='all' name='spiders'/>
<meta content='all' name='WEBCRAWLERS'/>
<!-- DNS preconnect -->
<link crossorigin='' href='https://1.bp.blogspot.com' rel='preconnect'/>
<link crossorigin='' href='https://2.bp.blogspot.com' rel='preconnect'/>
<link crossorigin='' href='https://3.bp.blogspot.com' rel='preconnect'/>
<link crossorigin='' href='https://4.bp.blogspot.com' rel='preconnect'/>
<link crossorigin='' href='https://cdnjs.cloudflare.com' rel='preconnect'/>
<link crossorigin='' href='https://www.blogger.com/' rel='preconnect'/>
<link crossorigin='' href='https://images.dmca.com' rel='preconnect'/>
<link href='https://1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://cdnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://www.blogger.com/' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://images.dmca.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://fonts.google.com/' rel='dns-prefetch'/>
<link href='https://www.jsdelivr.com/' rel='dns-prefetch'/>
<!--Thu vien tim kiem duoc hien thi tren google theo thong tin khai bao -->
 <script type='application/ld+json'>{&quot;@context&quot;:&quot;http://schema.org&quot;,&quot;@type&quot;:&quot;WebSite&quot;,&quot;name&quot;:&quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,&quot;url&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>&quot;,&quot;potentialAction&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;SearchAction&quot;,&quot;target&quot;:&quot;<data:blog.homepageUrl/>search?q={search_term_string}&quot;,&quot;query-input&quot;:&quot;required name=search_term_string&quot;}}</script>
  <script type='application/ld+json'>
  {
   &quot;@context&quot;: &quot;https://schema.org&quot;,
   &quot;@type&quot;: &quot;Course&quot;,
   &quot;name&quot;: &quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,
   &quot;description&quot;: &quot;<data:view.description/>&quot;,
   &quot;provider&quot;: {
    &quot;@type&quot;: &quot;Organization&quot;,
    &quot;name&quot;: &quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,
    &quot;sameAs&quot;: &quot;<data:view.url.canonical/>&quot;
   }
  }
  </script>

Copy
Bước 3: Cuối cùng Lưu mãu lại và đợi Google cập nhật.

Kết luận:

Như vậy ở trên mình đã chia sẻ và hướng dẫn các thay đổi bộ meta trên blogspot. Có gì thắc mắc hay lỗi ki thực hiện bạn vui lòng để lại bình luận phía dưới. Chúc bạn thành công!

Thành Đạt – Tổng hợp và edit

Học để làm - Học để chia sẻ
Xem thêm bài viết:

Đăng nhận xét

Đã phát hiện AdBlock!

Vui lòng tắt tiện ích chặn quảng cáo trên trang Blog của chúng tôi. Cảm ơn!